Odborné psychologické poradenství

pomáhá v řešení osobních a vztahových potíží, které se nedaří člověku vyřešit samotnému, nebo s podporou svého přirozeného okolí

Může probíhat formou individuálních, párových, rodinných konzultací. Mohou přijít i dva sousedi řešit sousedský problém. Poradenství není o radách, pomáhá člověku pochopit širší (vnější a vnitřní) souvislosti problému, rozšířit pohled na možnosti řešení problému. Poskytuje odborné informace k problému, doporučení, může naučit potřebným novým dovednostem. Pomáhá klientovi využít i najít jeho vlastní zdroje pro vyřešení problému a zdroje podpory v jeho přirozeném okolí a najít jeho individuální cestu k řešení a vyřešit problém, rozhodnout se…

Základem práce je:
Dobrý vztah s poradcem (budovaný na základě úcty, respektu, empatie, využití silných stránek klienta, individuálním přístupu)
Dohoda (kontrakt) o cíli, který chce klient dosáhnout (změn ve svém životě). Dohoda může být také bez ambicí na změnu při doprovázení (tato forma psychické podpory pomáhá člověku unést obtížnou životní situaci, či problémy, které nemůže, nebo nechce změnit. Pomáhá lépe snášet stres).

Nebojte se požádat o pomoc:

Jako poradce se opakovaně setkáváme s tím, že lidé nejčastěji vyhledají profesionální pomoc v situaci vyhrocení osobní či partnerské krize, kdy už hrozí, nebo zažívají velké ztráty (například rozvod). Méně bývá poradenská pomoc využívaná v ostatních případech, kdy by mohla být užitečná a mohla i pomoci předcházet přerůstání problémů do vážných krizí, onemocnění, odcizení či rozpadu vztahu.

Domníváme se, že k tomu přispívají také obavy, nedostatečná informovanost a nedocenění rizik neřešených problémů.
Lidé se někdy neoprávněně obávají, že jejich problém je příliš malý na to, aby s ním „obtěžovali“ profesionála.
Někdy se také obávají, že to znamená, že nejsou dost silní, když si problém nebudou řešit sami. Nebo dokonce, že nejsou normální, že mají problém.
K dalším neoprávněným obavám patří, že poradce posoudí, kdo z páru má pravdu či kdo dělá chybu, že jim bude poradce radit (něco, co nechtějí). To do poradenství opravdu nepatří!
Poradce nesoudí, respektuje, co klient nechce a hledá s klientem (ať už je to jednotlivec, pár či celá rodina jeho vlastní cestu řešení).
Pokud pracuje s partnery, je neutrální a straní oběma stejným dílem, vnáší porozumění pro obě strany a vychází z rovné spoluodpovědnosti obou partnerů za vztah.

V obecném povědomí, je také málo známá informace, že je užitečné přijít za poradcem také v situacích, kdy si partneři nevědí rady, jak se slušně rozejít, a domnívají se, že „v poradně“ by je pouze dávali dohromady.

Tyto neoprávněné obavy a nedostatek informací někdy mohou vést k tomu, že lidé kterým by mohla být odborná pomoc užitečná, jí nevyhledají, nebo jí vyhledají pozdě, když už je řešení problému mnohem komplikovanější a dražší.

 

Následující odkazy mohou pomoci se více zorientovat, kdy může být poradenská podpora užitečná a nabídnout inspirativní nápady a doporučení z poradenské praxe pro rozvíjení blízkých vztahů a řešení jejich těžkostí.
Rozhodně nepokrývají veškerou problematiku a nejsou k řešení problémů dostatečné. Jako každé doporučení je není nutné brát jako „svatou a jedinou pravdu“, jejich použití záleží na konkrétní situaci. Konkrétní problém může vyžadovat individuální řešení.

Pokud se problém nedaří vyřešit vlastními silami, nebojte se požádat o odbornou pomoc.
Doporučujeme vyhledat pomoc dříve, dokud je problém malý, jeho řešení
 vás bude stát méně energie i peněz. Prevence je levnější a efektivnější než léčba.

 

1. Poradenství při osobních potížích
2. Poradenství pro sebepoznání a osobní rozvoj
3. Poradenství a provázení pro osamělé
4. Poradenství pro děti a dospívající
5. Párové a rodinné poradenství

Inspirace:
Podporující výchova a neb moudra z nástěnek rodinných poraden

Inspirace:
„První pomoc“ při odhalení nevěry.

6. Rozvodové poradenství

Inspirace:
Kde vzít jistotu, že je lepší se rozejít, než se snažit rodinu udržet?
Psychorozvod a vyrovnávání se s novou situací
Jak se slušně rozejít
Jak říci o rozvodu dětem

Inspirace:
Dítě není partner
Zůstáváme rodiči, ale kdo to má vydržet
Odcizení dítěte s rodičem a hra o syndrom odcizení
Děti a noví partneři rodičů
Spolupráce rodičů

Čím se liší poradenství od psychoterapie?

Poradenství i psychoterapie mohou řešit podobné problémy.
Rozdíl je ve způsobu práce a hloubce, se kterou se zabývají strukturou osobnosti člověka. Více …