Když bolí duše…

• když dlouhodobě prožíváme životní nespokojenost, zmatek, pocity viny, bezmoc osamělost, únavu, nebo „divné“ pocity
• když se nám nedaří řešit problémy ve vztazích
• když nerozumíme sobě nebo svému okolí
• když víme, jak vyřešit svůj problém, ale opakovaně se nám nedaří učinit potřebné kroky, ať už pro nedostatek energie či jiné překážky
• když se v životě opakovaně dostáváme do podobné nepříjemné situace
• když procházíme životní krizí
• když se nám nedaří vyrovnat se životními změnami, ztrátami, traumatem
• když nás trápí úzkosti, panické ataky, deprese, závislosti
• když nás trápí psychosomatické obtíže (únavový syndrom, bolesti hlavy, chronické tělesné obtíže, špatně reagující na somatickou léčbu, bolesti a další tělesné obtíže, které nemají somatický nález, poruchy příjmu potravy, sexuální obtíže … , nebo mají somatický nález, ale přes optimální léčebné postupy somatické medicíny se stav nelepší.

Cesta podpory:

• Poradenství probíhá v atmosféře úcty, přijetí a porozumění vůči klientovi, citlivým místům klientovi duše a života.
• Poskytuje podporu a doprovázení
• Umožňuje porozumění souvislostem obtíží
• Dává podporu ve změně vedoucí k odstranění obtíží a zlepšení kvality života, …
• Důležitým podpůrným prostředkem je vztah s poradcem. Vychází z předpokladu, že „Já jsem OK a Ty jsi OK“. Poskytuje kontakt, bezpečí, úctu, porozumění, vcítění a důvěrnost jako základ pro nastartování hojivých procesů. Vytváří spojenectví pro boj s příznaky. Umožňuje zažít nápravné, hojivé zkušenosti (situace, kterých se obávám, umožňuje zažít jinak, bezpečně, bez zranění, někdy i dostat to, co jsem potřeboval a nedostal). Je velmi důležité, abychom si vybrali poradce, se kterým si „sedneme“. Ani nejlepší odborník není vhodný pro každého.
• Základním prostředkem psychologické podpory je slovo. Kromě rozhovoru, využívá také neverbálních technik např: imaginací, práce s tělem (cvičení, masáže, relaxace, …), umění (výtvarných či hudebních prostředků, tance, dramatického ztvárnění, …. )

Podpora může být zaměřená na jedince, pár, rodinu, nebo jiný vztah

Psychologická podpora může být zaměřená na změnu, nebo na doprovázení
Poradenství zaměřené na změnu (odstranění obtíží, rozvoj osobnosti …) Probíhá v pravidelné frekvenci cca 1x týdně. Délka se odvíjí od závažnosti problému.
Doprovázení: Pomáhá člověku unést obtížnou životní situaci či problémy, které nemůže, nebo nechce změnit. Psychická podpora a zájem umožňuje lépe snášet stres. Frekvence setkání nemusí být pravidelná a častá. Odvíjí se od aktuální potřeby klienta.

Existuje široké spektrum terapeutických škol, které se liší svými teoretickými východisky, zaměřením a přístupem ke klientovi.

Při své práci vycházím z:

TRANSAKČNÍ ANALÝZY
SYSTEMICKÉ RODINNÉ TERAPIE