Poradenství a provázení pro osamělé

Člověk je ze své přirozenosti tvor sociální. Potřebuje kontakt s lidmi, potřebuje vztahy. Dobré vztahy nám, vytvářejí zázemí
a dávají přirozenou oporu. O tuto kvalitu života přicházíme, žijeme-li osaměle.
Osamělost může vstoupit do našich životů přechodně, např. v období vztahové krize či po rozchodu s partnerem.
Můžeme ji zažívat v situaci, kdy máme nedostatek kontaktů pro sdílení činností a zájmů se známými a přáteli (např. po přestěhování či změně zaměstnání, kdy se zabydlujeme v nové prostředí).
Osamělost může být i dlouhodobým, nechtěným způsobem života. Můžeme jí někdy zažívat i navzdory bohatému společenskému životu a pestré pracovní náplni. Chybí nám blízký, důvěrný vztah, založený na vzájemném porozumění a důvěře, který by poskytoval možnost opory, intimity, sdílení názorů a postojů, vzájemného oceňování a pohlazení (nejen fyzického).
V některých životních obdobích může být osamění chtěné a potřebné, jindy může být nepříjemnou realitou. Ta nás může posílit i hodně naučit, ale také někdy velmi frustrovat.

V takových situacích na to nemusíte být sami. Poradce může být člověkem, který vás nějaký čas doprovází na životní cestě, podporuje a dává porozumění. Někdy je situace tak těžká, že člověk nemá dost sil situaci změnit.
A pokud budete chtít svoji situaci změnit, poradce vás podpoří a pomůže vám najít kroky, které jsou tomu potřebné.

„Jsem tak osamělá“ úryvek z knihy „Netrapte se po rozvodu“ Grada 2009

Nejčastější situace, kdy se lidé obracejí na poradce s osamělostí:
Když se člověk cítí osaměle přestože „má“ vztahy.
Když je osamělost nová životní situace, která člověka zaskočila, a trápí ho víc než očekával (např. po rozchodu, rozvodu odstěhování dětí, odstěhování od rodičů, úmrtí partnera nebo jiné (důležité blízké osoby), při přestěhování do nového místa, dlouhodobém onemocnění …).
Když se nedaří se najít uspokojivý způsob života a vytvářet uspokojující vztahy.
Když je osamělost delší než člověk očekával a přináší mnoho utrpení.
Když se nedaří najít životního partnera.
Když člověk trpí obavami z kontaktu s lidmi a vztahů…