Párové a rodinné poradenství

Poskytuje široké spektrum podpory při řešení nejrůznějších problémů páru a rodiny.

Předmanželské a manželské adaptační problémy
Výchova dětí
Obtížná životní a rodinná situace
Náhlá partnerská krize
Dlouhodobá vztahová nespokojenost, komunikační problémy, odcizení
Odluka

Předmanželské a manželské adaptační problémy

 

Když vstoupíme do partnerského vztahu, čeká nás (kromě příjemností a naplňování tužeb) také hlubší poznávání jeden druhého, slaďování se a řešení problémů, které přináší život.
Můžeme při něm narazit na své rozdílnosti. Můžeme zažívat nedorozumění.
Učíme se spolu komunikovat o pocitech, potřebách, očekáváních, učíme se problémy společně řešit.
Učíme se spolupracovat na společných cílech. Učíme se porozumět druhému i sami sobě, respektu a rovnováze.
Učíme se být blízko.
Učíme se být ženou, mužem, partnerkou, partnerem, matkou, otcem…
Neexistují žádná pravidla, „jak by to mělo ve vztahu být“. V dnešní společnosti se navíc proměňuje i tradiční představa o ženské a mužské roli v páru, což přináší další svobodu i nejistotu. Najít společnou cestu, ve které je oběma partnerům dobře, je více na nás. Vyžaduje to více domlouvání, hledání, porozumění a respektu. V blízkém vztahu (v partnerském snad nejvíce) také objevujeme citlivá, hladová a zraněná místa své duše. Někdy je můžeme s partnerem nasytit a zahojit, jindy nám mohou přinést obtíže.

Je normální zažívat partnerské adaptační problémy. Objevují se v každém vážnějším partnerském vztahu. Pokud se problémy nedaří řešit a slaďovat se, partneři se spíše odcizují, může být užitečné probrat problém s odborníkem a předejít tak vážnější krizi či rozpadu vztahu.
Nejčastější předmanželské problémy, se kterými se lidé obracejí na poradce:
Problémy v komunikaci, nespokojenost, rozdílné názory a očekávání, nejistota „jak to má být dobře“, obavy z vývoje vztahu, sex.nesoulad, zásahy rodičů do manželství, problémy s předchozími vztahy, změny po narození dítěte …)

<-Zpět

Výchova dětí

Jak vychovávat děti se obvykle učíme ze svých vlastních zkušeností (od svých rodičů, příbuzných, učitelů, vedoucích kroužků …).
Vybíráme se příklady hodné následování, špatné zkušenosti bereme jako odstrašující varování a snažíme se to dělat jinak a lépe. Některé výchovné způsoby přebíráme od svých autorit automaticky, aniž bychom si to uvědomovali.
Život a naše dítě nás může někdy konfrontovat se situací, se kterou nemáme zkušenosti (ať už díky tomu, že dítě je jiné a reaguje jinak, než já v jeho v věku, nebo tím že dítě je opačného pohlaví a má jiné potřeby, nebo díky tomu, že jsme v situaci, kterou jsem v dětství nezažil a nemám s ní ani zprostředkovanou zkušenost).
Rodiče se také mohou lišit ve výchovném postoji a přístupu. Někdy jim to komplikuje spolupráci a řešení problémů. Velké obtíže pak mohou nastat v některých rozvodových a porozvodových situacích.
Rodinný poradce může pomoci řešit problémy dětí a problémy spojené s rodičovstvím, výchovou.

Inspirace:
Podporující výchova a neb moudra z nástěnek rodinných poraden

Čím učíte své dítě
Vzkazy pro rodiče od dětí
Několik mateřských rad od otce
Proč může dítě lhát?
Spolupráce rodičů

Nejčastější problémy, se kterými se rodiče obracejí na poradce:
Problémy dítěte, problémové chování dítěte, rozdílné výchovné přístupy rodičů, rodičovská bezradnost, problémy v rodičovské spolupráci, porozvodové spory …

 

<-Zpět

Obtížná životní a rodinná situace

Někdy nás v životě potkají situace, které jsou velkou psychickou zátěží, která může být větší než jsou aktuální síly jedince či rodiny a potřebujeme podporu zvenčí.
Nebojte se o ní požádat.

Nejčastější obtížné situace, se kterými se lidé obracejí na poradce: Ztráta zaměstnání, změna, která nepřinesla očekávané zisky, problematické soužití více generací, domácí násilí, týrání, zneužívání, těžké nemocnění člena rodiny, nečekané úmrtí člena rodiny, výrazná změna finanční situace, problémy při odchodu do důchodu, …

<-Zpět

Náhlá partnerská krize

Partnerské krize je situace, do které se může dostat každý pár. O obvykle každé partnerství projde jednou či více krizovými obdobími, které mohou vést k rozchodu, ale také mohou vztah posílit, prohloubit blízkost a porozumění. Je namístě vyhledat odbornou pomoc obzvláště tehdy, když se nám nedaří krizi řešit vlastními silami či s podporou svého okolí.
Inspirace:
„První pomoc“ při odhalení nevěry.

Nejčastější krizové partnerské situace, se kterými se lidé obracejí na poradce:
Nevěra, odhalení nevěry, odchod partnera z domácnosti, hrozící rozchod (rozvod), …

<-Zpět

Dlouhodobá vztahová nespokojenost, komunikační problémy, odcizení

Dlouhodobá vztahová nespokojenost, se může ve vztahu rozvíjet z mnoha důvodů. Pokud trvá dlouho a není řešena, může vztah „onemocnět“. Roste riziko odcizování, úniků do jiných vztahů, rozpadu vztahu.

Nejčastější partnerské problémy, se kterými se lidé obracejí na poradce:
Dlouhodobá nespokojenost, hádky, problémy v komunikaci, ztráta blízkosti, problémy v sexu, odcizování, vystupňovaný partnerský konflikt, úvahy o rozvodu, hrozící rozvod, nevěra, problémy v partnerství po odchodu dětí z rodiny…

<-Zpět

Odluka

Odluka je možnost pro řešení vážných problémů vztahu, v situacích, kdy ostatní formy řešení nepomohly a krize se prohlubuje.
V tradičním slova smyslu znamená odloučení manželů „od stolu a lože“. Někdy je také chápána jako „rozvod nanečisto“, abychom zjistili, jaké by to bylo, kdybychom se rozvedli.
Odluka obnáší cca na 6 měsíců odděleného bydlení, kdy manželé fungují jen jako rodiče a řeší spolu společné závazky.
Nelze dopředu říci, co odluka přinese. Někdy pomůže pomoci obnovit vztah, jindy prohloubí odstup partnerů. Odluka bývá užitečná i v situacích, kdy manželé na jejím konci dospějí k rozvodu. Oba jsou na změny spojené s rozvodem lépe připraveni.
Odluka, se kterou opravdu souhlasí oba partneři a která je pečlivě naplánovaná, může být velmi prospěšná především pro silně konfliktní a výbušná manželství. Poskytuje čas a prostor pro a zjištění, co vlastně potřebuji a zda mi to vztah může dát, čím vztahu pomáhám a čím si ho ničím.
Umožňuje získat nový pohled na celou situaci z většího odstupu.
Dočasně partnery rozdělí, čímž omezí příležitosti ke konfliktům. Umožní zkusit si žít sami a jinak. Umožní ověřit si, zda mi to vyhovuje či zda mi partner/ka chybí. Oboje může být užitečné. Pomůže rozhodování, zda ve vztahu zůstat či ne. Přináší inspiraci k potřebným změnám.
Optimální doba odloučení je cca 6 měsíců.
Delší odluky na více jak 9 měsíců snižují naději na opětovné smíření a obnovení manželství.
Krátké odloučení (kolem dvou měsíců) nepřináší dostatečný prostor pro důležité změny a přináší vyšší rizika opakování problémů.
Aby odluka splnila svoji funkci, je potřeba ji pečlivě naplánovat (jaké cíle a očekávání by měla splnit, jak dlouho bude trvat, kde kdo bude bydlet, jak se partneři budou starat o děti a společné závazky, jaký bude jejich kontakt, zda po dobu odluky budou v kontaktu s jinými partnery…). Bývá výhodné spolupracovat s rodinným poradcem – což umožňuje odluku optimálně naplánovat a vytěžit z ní co nejvíce užitečných zkušeností pro oba partnery. Po dobu odluky lze řešit své problémy s poradcem.

Nejčastější situace, kdy se lidé obracejí na poradce s otázkou odluky:
Partneři nejsou jisti rozvodem, jeden z partnerů rozvod chce, druhý ne, dlouhodobá krizová situace ve vztahu, která se nevyvíjí, dlouhodobé konflikty silně výbušných manželství, …

<-Zpět