Odborné kurzy

Více informací najdete na: https://kurzy-poradenstvi-cz.webnode.cz/

Základní opory poradce a klienta v poradenském procesu

Praxí ověřená základní vodítka a opory DOBRÝ KONTAKT + DOBRÝ KONTRAKT přispívají dobré orientaci v poradenském procesu, efektivitě a zjednodušení práce.Více…

Diagnostika problému a plánování efektivního poradenství

Dobrá diagnostika klientova problému a poradenský plán přispívají efektivnímu poradenskému procesu.Více…

Poradenská propedeutika

Úvodní kurz manželského a rodinného poradenství podle kvalifikačních požadavků AMRP ČR. Více…

TA kreativní workshop „Odraž se do kůže“

Seberozvojový kreativní workshop vedený v duchu transakční analýzy:
– pro radost našich Vnitřních Dětí
– rozvíjení kreativity a sebepoznání pro naše Dospěláky
– doufám, že Pečující Rodiče nás budou v procesu podporovat a Kritičtí Rodiče nám do toho nebudou moc mluvit a když, tak konstruktivně.
Více…

Kontakt pro přihlášení: poupetova@psychotera.cz