Balzám na duši – terapie s pomocí koně

  • Pro lidi, kteří chtějí intenzivní rozvoj své osobnosti, hojení svých zranění, prohlubovat svoji vnímavost k sobě i druhým, umění naslouchání, pochopení, harmonie, blízkosti a spolupráce ve vztazích. Pro ty, co chtějí objevovat svoje nevědomé vzorce myšlení, cítění a chování, jejich dopady na svůj život a měnit je podle svých potřeb. Odměnou je změna ve spokojenosti těla i duše.
  • Pro unavené a vyhořelé, kteří si chtějí opečovat a zregenerovat svoje tělo i duši
  • Pro přetížené zdravotníky a pečovatele
  • Pro lidi s postcovidovým syndromem …

 

Koně mě doprovázejí celý můj život. Dávají mi uvolnění a radost, učí mě harmonii, léčí mě z únavy a stresu, léčí mé rány na duši,  učí mě rozvíjet vnímavost k sobě i ke druhým lidem, zvířatům, … k pocitům potřebám, zraněním, blokům….. , učí mě překonávat své vnitřní překážky.

Léčivý potenciál pro duši jsem cítila nejen na sobě, ale vnímala při klasické hipoterapii, kterou jsem za mladých let provozovala. Hledala jsem, jak ho využít ve své psychoterapeutické praxi. Má cesta mě zavedla přes knihy Lindy Kohanov, kurz Connection, až do výcviku Equisdom – psychoterapie pomocí koní.

PRO KOHO JE psychoterapie s pomocí koně UŽITEČNÁ:

  • Z mých zkušeností mohou z této formy psychoterapie těžit jak lidé se zkušenostmi s koňmi, tak lidé, kteří zkušenosti s koňmi nemají , dokonce i ti, kteří mají z koní respekt či obavu. Terapeut zajišťuje bezpečnost terapie – mimo jiné i vzdáleností od koně, případně i oddělením od koně ohradou. Bezpečí je nezbytná podmínka pro průběh léčivého procesu.
  • Psychoterapie s koněm se dá využít k široké paletě seberozvojových i terapeutických témat, na základě potřeb a cílů klienta.
  • Kůň v psychoterapii je pro klienta vedle lidského terapeuta dalším podpůrným vztahem. „Jsme na problém 3“. Vnáší do vztahu zájem, bezpodmínečné přijetí, soucit, blízkost… Dále ochotu zkoušet znovu a znovu, bez výčitek věci, které se nepovedly. Kůň je vnímavým pozorovatelem, který upozorňuje na nevědomé procesy, problémy a záseky. Pomáhá člověku si je uvědomit a pochopit Kůň skrze svůj zdravý nervový systém pomáhá člověku mnohem rychleji a účinněji dokončovat fyziologické procesy provázející trauma, stres, nepříjemné emoce a přinést úlevu. Nabízí možné cesty, jak podpořit hojení,  nové možnosti, jak  překonat problémy a překážky, ukazuje i často opomíjené zdroje klienta.

  • Moje zkušenost, že cesta k sobě s koněm, jde rychle k jádru problému a k procesu hojení.

 

Terapie s pomocí koně probíhá na Pastvině v Březovém Háji, v obci Horní Lomnice /Kunice.

Probíhá pouze za vhodného počasí.

Doporučeno:  outdoorové oblečení a obuv které se mohou umazat, dostatečně teplé.  S sebou nápoj, případně svačinu.

Před prvním terapii koněm probíhá seznámení s objektem a domluva očekávání a zakázky. Proces vám terapeutka vysvětlí a opoví na dotazy.

Konzultace 60min: 1100,-Kč

Konzultace 90min: 1500,-