Balzám na duši – terapie s koněm

  • Pro unavené a vyhořelé, kteří si chtějí pohladit duši a prohloubit svoje schopnosti regenerace a užívání života v harmonického spojení se sebou a druhými a s koněm
  • Pro lidi, kteří chtějí intenzivní rozvoj své osobnosti, prohlubovat svoji vnímavost k sobě i druhým, umění naslouchání, pochopení, harmonie, blízkosti a spolupráce ve vztazích. Pro ty, co chtějí objevovat svoje nevědomé vzorce myšlení, cítění a chování, jejich dopady na svůj život a měnit je podle svých potřeb.
  • Pro přetížené zdravotníky a pečovatele
  • Pro lidi s postcovidovým syndromem