Poradenství pro sebepoznání a osobní rozvoj

Přináší podporu při objevování vlastní osobnosti, jejích silných a slabých stránek, dosud neobjeveného potenciálu.
Pomáhá nacházet a rozvíjet osobní síly, posílit slabé stránky, objevovat a využívat nové příležitosti.
Pomáhá najít a odstranit bloky ve vlastním rozvoji, zlepšit vztah k sobě a posílit schopnost podporovat sám sebe.
Podporuje zlepšování kontaktu a komunikace s druhými, prohloubení blízkých vztahů.
Pomáhá zbilancovat životní situace, uzavírat životní etapy a hledat nové životní směry a cesty.
Pomáhá porozumět, proč se mi dějí situace, které nechci, aby se mi děly a změnit je, oslabit negativní životní scénáře a posílit pozitivní.

Může nám tak pomoci lépe řídit svůj život ke spokojenosti osobní, vztahové, pracovní… Může tak být užitečnou prevencí před problémy a bolestmi „školy života“.

Nejčastější situace, kdy se lidé obracejí na poradce v oblasti sebepoznání: Když jsou poměrně spokojeni, nemají žádné velké problémy, ale cítí, že to není úplně ono.
Když cítí, že jim v životě něco důležitého chybí a neví přesně co.
Když cítí, že potřebují nějakou změnu a neví přesně jakou, nebo ví, co by chtěli, ale nedaří se najít k tomu cestu.
Když chtějí svůj život ušít lépe na míru své osobnosti, objevit nové zdroje a potenciál pro práci.
Když vyřešili nějaký životní problém a zůstali nezodpovězené otázky a otevřená témata.
Když cítí potřebu rozvíjet se či posílit…