Často kladené dotazy

Nejčastější obavy a dotazy před první návštěvou

1. Když požádám o odbornou pomoc, znamená to, že jsem „blázen“, že nejsem v pořádku?
Každý z nás se v průběhu svého života může dostat do obtížné situace, s níž si nebude vědět rady. Tehdy je vhodné vyhledat odbornou pomoc. Je to podobné jako se zubařem v případě, že nás začnou bolet zuby. Je přiměřené vyhledat odborné ošetření, abychom předešli větší bolesti, či ztrátě zubu stejně jako vyhledat psychologa, abych předešel dalšímu trápení či ztrátám.
2. Mám se na konzultaci nějak připravit?
Nemusíte se nijak zvlášť připravovat – není nutné, abyste si přidělávali další starosti k těm, které již máte.
3. Kolik času budu mít?
Vstupní konzultace trvá 80 minut (pokud se při objednávání konzultace nedomluvíme jinak).
4. Mohu vystupovat anonymně?
Samozřejmě.
5. Jak dlouho před začátkem konzultace mohu přijít?
Maximálně 10 minut předem.
6. Co se stane, když nemohu přijít, nebo když se opozdím?
Pokud nemůžete přijít z jakéhokoli důvodu v dohodnutém čase, oznamte mi to prosím co nejdříve na mobilní telefon, abych na vás zbytečně nečekala. Také pokud se opozdíte, prosím, zavolejte, či pošlete SMS. Je lepší přijít na kratší konzultaci než nepřijít vůbec. Zrušení konzultace v den konzultace a den před konzultací podléhá stornopoplatku v ceně konzultace.
7. Dozví se o naší konzultaci obvodní lékař, zaměstnavatel, nebo někdo jiný?
Nemusíte mít obavy, informace, které od Vás dozvím, považuji za důvěrné. Dodržování povinné mlčenlivosti považuji za samozřejmé etické pravidlo své práce. Nepodávám žádné informace ani zaměstnavateli ani obvodnímu lékaři. Jedinou výjimku tvoří oznamovací povinnost, kterou mám vůči policii v případě spáchání trestných činů vyjmenovaných v paragrafu 168 Trestního zákona č.140/1961 Sb.
8. Hradí vaše služby zdravotní pojišťovna?
NE. Služby hradí klienti osobně. Ceník najdete v menu nebo zde.
9. Obávám, se, že nebudu schopna/en mluvit před cizím člověkem o tak citlivém problému.
Případná počáteční tréma či nejistota, kterou většina lidí na prvním sezení prožívá, obvykle po pár minutách ustoupí. Je úplně jedno, jak začnete. K tomu, co vás přivádí vedou cesty z mnoha různých stran. Pokud je vám příjemnější, abych se vás dotazovala – mohu vás vést svými otázkami. Ty se budou týkat seznamování s obtíží, která vás přivedla, a očekávání, s nimiž přicházíte. Můžete říci jenom to, na co se budete cítit.
10. Jak bude první konzultace vypadat?
První konzultace slouží především k tomu, abychom se vzájemně seznámili, aby se seznámila s potíží, která vás přivádí, a s vašim očekáváním, aby vy jste si vyzkoušel/a, zda vám bude vyhovovat můj způsobu práce a seznámil/a jste se s nabídkou možností, co pro vás ve vašem případě mohu udělat. Pokud budu považovat za výhodnější jiný druh péče, poskytnu vám kontakt na konkrétní zařízení, kde ji můžete nalézt, eventuálně vám mohu vaši návštěvu předjednat. Totéž platí v případě, že bude vhodné doplnit psychologickou podporu ještě jiným druhem péče (například léky). Můžeme uvažovat i o přizvání vašeho partnera či dalších členů rodiny. To samozřejmě pouze v případě, že s tím budete souhlasit.
11. Jaké mohu očekávat změny po první konzultaci?
U velkého počtu klientů dochází ke zlepšení/změně již v průběhu prvních čtyř sezení a může se projevit již po první konzultaci – obvykle ve formě zklidnění a většího porozumění problémové situaci a otevření možností jejího řešení.
12. Jak dlouho bude potřeba chodit na konzultace?
To se odvíjí od druhu potíží, se kterými přicházíte a aktuální situace. Někdy stačí jedna konzultace, jindy je nezbytná dlouhodobá spolupráce, která někdy může trvat v řádu měsíců (i déle než rok). Na konkrétním počtu setkání se dohodneme podle aktuálního vývoje. Spolupráci můžete kdykoli ukončit.
13. Můžu při konzultaci plakat?
Ano, samozřejmě. Slzy jsou často hojivé.