Poradenství při osobních potížích

Psychologické výzkumy ukazují, že každý člověk se ve svém životě nejméně 4x ocitne v situacích, které vnímá jako obtížné a v kterých by mu byla užitečná odborná pomoc. Při řešení osobních potíží bývá užitečná spolupráce s poradcem.
Pomáhá ke zklidnění, rozšíření úhlu pohledu na situaci a možnosti jejího řešení.
Pomáhá najít a posílit osobní zdroje, najít optimální řešení situace a dává podporu při krocích k řešení.
Opakovaně se setkávám s tím, že řada lidí zbytečně dlouho váhá s vyhledáním pomoci a zbytečně dlouho (měsíce, roky) trpí s nevyřešenými problémy, které by se s podporou daly vyřešit za daleko kratší dobu. V rámci osobního poradenství lze probírat nejrůznější osobní a životní témata.

Nejčastější osobní problémy, se kterými se lidé obracejí na poradce:
nespokojenost se životem, se sebou, se vztahy (rodinnými, přátelskými, pracovními …), trápení nejrůznějšího druhu (bolest, úzkost, bezmocná či nadměrná zlost, žárlivost, nejistota, zrada, zklamání, bezradnost, nepříjemné či „divné“ pocity,…), rozhodování o důležitých životních krocích a změnách (separace od rodičů, výběr partnera, změna zaměstnání, odchod od rodiny, rozhodování mezi dvěma partnery, …), obtížné přizpůsobování se nové životní situaci, vyrovnávání se s rozvodem, zvládání stresu…