Jaký je rozdíl mezi poradenstvím a psychoterapií?

Poradenství se zaměřuje na podporu při vyřešení konkrétního problému (např. vztahového, výchovného, komunikačního, obtížné životní situace …). Pomáhá klientovi zorientovat se v problémové situaci a rozšířit pohled na možnosti řešení problému. Poskytuje odborné informace k problému, doporučení, může naučit potřebným novým dovednostem. Pomáhá klientovi najít jeho vlastní zdroje pro vyřešení problému a zdroje podpory v jeho přirozeném okolí. Jedná se většinou o krátkodobou formu podpory 1- 10 sezení. Cílem poradenství je pomoci vyřešit klientovi aktuální problém a podpořit jeho schopnost se vyrovnávat s problémy.
V rámci poradenství, může poradce poskytovat klientovi doporučení. Více viz poradenství.

Psychoterapie se zaměřuje na léčbu psychických obtíží a onemocnění. Pracuje s celou strukturou osobnosti (vzorci myšlení, cítění a chování) a jejím vlivem na současné obtíže. Oproti poradenství jde do větší hloubky.
Někdy se terapie zabývá se i vývojem osobnosti (jak se vyvinuly vzorce myšlení, cítění a chování, které nám komplikují současný život a jak je změnit). Hledá a rozvíjí individuální silné stránky, které pomáhají zbavit se obtíží a žít spokojeně. Přináší podporu usnadňující nalezení vlastní cesty z potíží, vlastní cesty životem. Je to společné hledání bez návodů a receptů. To obnáší trochu více pocitů nejistoty (umožňující nalezení vlastní cesty) v procesu léčby než poradenství. Cílem psychoterapie je zbavit se příznaků, nemoci, cítit se OK, získat kontrolu nad svým chováním, zvýšit autonomii, zlepšit vztahy uvnitř skupiny (např. rodiny).

Výjimkou je podpůrná psychoterapie – není zaměřena na léčbu a změnu, ale na doprovázení.
Pomáhá člověku unést obtížnou životní situaci, či problémy, které nemůže, nebo nechce změnit. Psychická podpora a zájem umožňuje lépe snášet stres.
Někdy se v průběhu péče oba přístupy (poradenství a terapie) doplňují.