Mgr. Antonín Kupec

Profesní životopis

Vystudoval Západočeskou univerzitu v Plzni – Specializace v pedagogice: Psychologie pro vzdělávání
Masarykovu univerzitu v Brně – Psychologie: Psychoterapeutická studia

 

Psychoterapeutický výcvik:

Studuji Systematický psychoterapeutický výcvik v gestalt terapii (Institut pro výcvik v gestalt terapii)

Pracovní zkušenosti:

Z mé dosavadní praxe mám bohaté zkušenosti s lidmi s duševním onemocněním a lidmi, kteří se potýkají se závislostmi a se seniory.

• Centrum protidrogové prevence a terapie Plzeň (kontaktní pracovník)
• Terapeutická komunita Mýto (terapeut)
• Terapeutická komunita Vršíček (terapeut)
• Palata – Domov pro zrakově postižené (psycholog)
• Psychotera – soukromá praxe (psychoterapeut)

Studijní stáže a praxe:

• Psychiatrická klinika Plzeň (denní stacionář).
• Psychiatrická klinika Brno-Bohunice (neurotické poruchy, poruchy příjmu potravy).
• Sdružení Podané ruce.
• Terapeutická komunita Sejřek.
• Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej – Psychology in English.
• Pravidelně se také zúčastňuji oborových seminářů a odborných konferencí, (kupříkladu Gestalt konference 2016, kurz všímavosti apod.)

Nabízím své služby v oblasti psychoterapie, psychologického poradenství a osobního rozvoje. Vycházím především z principů gestaltterapie, humanistického, prožitkového a psychosomatického psychoterapeutického směru.

V terapeutické práci integruji poznatky a techniky z jiných psychoterapeutických směrů a potažmo inspirace z všeho, co nás obklopuje a může nasměrovat k poznání sama sebe.

Věnuji se též technikám práce se stresem (relaxace, mindfulness), nácviku komunikačních dovedností i otázkám spirituality.

Konzultační hodiny:

Úterý a středa od 16:00 – 20:00 (výjimky dle domluvy)

Konzultace možné i v anglickém jazyce