MUDr. Šárka Poupětová

Profesní životopis

Vystudovala 1.lékařskou fakultu UK v Praze.
V dalším vzdělávání se orientovala na poradenství a psychoterapii a stala se
• Samostatným manželským a rodinným poradcem (naplněním kvalifikačních požadavků AMRP – Asociace manželských a rodinných poradců www.amrp.cz)
• Rodinným a systemickým terapeutem (naplněním kvalifikačních požadavků SOFTu – Společnosti systemických a rodinných terapeutů www.soft-os.org).
• Certifikovaným Transakčním analytikem (naplněním kvalifikačních požadavků EATA – Evropská asociace transakční analýzy www.eatanews.org/).

Psychoterapeutický výcvik:

• V rodinné terapii psychosomatických onemocnění (organizovaný PPI – Pražským
psychoterapeutickým institutem – pobočka Liberec)
• V transakční analýze -„Tříletka“ organizovaný ČATA (Českou asociací transakční analýzy) pod záštitou EATA (Evropské asociace transakční analýzy). V roce 2017 úspěšně absolvovala certifikační zkoušku CTA v rámci nadstavbového vzdělávání EATA

  • V psychoterapii pomocí koní je ve výcviku Equisdom (https://equitatherapy.cz/kurzy/vycvik-v-metode-equisdom/
  •  Další vzdělání v arteterapii a ve skupinové psychoterapii.

 

Pracovní zkušenosti:

V psychoterapii a manželském rodinném poradenství má praxi od roku 1995.

• V psychosociální oblasti pracovala jako manželský a rodinný poradce rodinný terapeut a arteterapeut v Rodinné poradně v Liberci (1995-2002) a jako rodinný terapeut a poradce v zařízení pro děti ohrožené zdraví škodlivými návyky Triangl v Praze (2003). V rodinné Poradně Praha Západ Východ (2004-2007). Od roku 2003 dosud pracuje ve své soukromé praxi.

• V somatické medicíně pracovala jako lékařka na rehabilitačním oddělení nemocnice Liberec (94-95), jako vedoucí terapeut hiporehabilitace Dětského centra Spirála Jablonec (1994-96), jako vedoucí terapeut hiporehabilitace v Občanském sdružení REPROK (REhabilitace PROstřednictvím Koně 1997-2002) v Liberci, později v Arnolticích. V rámci této práce se zabývala i výcvikem rehabilitačních koní pomocí metod přirozené komunikace (Parelli Natural horsemanship).

Další pracovní aktivity:

• od roku 2011 pracuje v postgraduálním vzdělávání manželských a rodinných poradců (Poradenská propedeutika, Kontraktování v poradenství).
• členka kolektivu spoluautorů Metodiky vztahového poradenství (Asociace manželských a rodinných poradců, www.metodikavp.webnode.cz/o-nas/) .
• v roce 2009-11 pracovala jako externí spolupracovník Psychoporadny časopisu Vlasta
• je členkou etické komise ČATA (České asociace transakční analýzy)
• v letech 2002-2006 pracovala v presidiu AMRP (Asociace manželských a rodinných poradců)
• od r.2020 je předsedkyní Stavovské rady AMRP
• je členkou SOFT (Society of family terapists)

Konzultace pro jednotlivce, páry, rodinyPři hledání cesty z: Osobních potíží, Partnerských problémů Rodinných problémů.

A balzám na duši s koněm